Стопанска академия „Д. А. Ценов” дипломира тържествено магистрите от Випуск ’2021

# SvishtovToday 13.05.2022 15:56 657

С тържествена церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се дипломираха магистрите от Випуск ’2021. Облечени в академични тоги, диплом за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” получиха защитилите дипломна работа икономисти, неикономисти и професионални бакалаври, обучавали се в редовна и в дистанционна форма по различни магистърски програми. Сред гостите на тържествената церемония бяха ръководители на водещи катедри и на магистърски програми, преподаватели, докторанти, родители и приятели на дипломантите.

Поздравително слово към абсолвентите-магистри от името на ректора проф. д-р Марияна Божинова и академичното ръководство поднесе зам.-ректорът по „Учебна дейност и акредитация”, доц. д-р Искра Пантелеева. „Този знаменателен за всички Вас момент е отправната точка в житейския Ви и професионален път, който Ви дава шанса за нови хоризонти в осъществяването Ви като качествени и стойностни специалисти в икономиката на страната ни. Убедена съм, че през тези години на следването Ви в свищовската Алма Матер, сте успели да извлечете за себе си максимума от нови познания и умения, които сте получили от Вашите високоерудирани и всеотдайни преподаватели, от контактите между Вас, и това Ви прави част от академичния социум на Стопанска академия – Свищов, неразривно свързана с нейното настояще и бъдеще”, каза в словото си доц. Пантелеева и пожела на дипломантите здраве, вдъхновение и успешна кариерна реализация.

Приветствия към абсолвентите поднесоха и деканите на четирите факултета – проф. д-р Андрей Захариев (Финанси), доц. д-р Светослав Илийчовски (Производствен и търговски бизнес), проф. д-р Атанас Атанасов (Стопанска отчетност), проф. д-р Маргарита Богданова (Мениджмънт и маркетинг). Деканите увериха дипломантите, че да си в града на първите и да си получил диплома за най-високата ОКС – „магистър” от висше училище – рожба на щедрото и уникално дарение на Димитър Ценов, е особено предимство и много важна стъпка за успешна професионална реализация. С пожелания да бъдат дръзновени и целеустремени, да следват и да постигат мечтите си, и да носят в сърцата си Стопанска академия „Д. А. Ценов”, деканите връчиха дипломите на магистрите, дипломирали се по магистърски програми, администрирани от катедрите към съответния факултет.

В чест на дипломираните магистри от Випуск ’2021 прозвучаха студентският химн Gaudeamus igitur и „Многая лета”. Емоционалните моменти абсолвентите, запечатаха в множество снимки пред Свищовското висше училище, пред паметника на Дарителя и при изпълняване на ритуала по хвърляне на академичните барети пред сградата на Ректората.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери