Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Д. А. Ценов и Медицински университет – Плевен

# SvishtovToday 23.05.2022 13:50 719

Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Д. А. Ценов” и Медицински университет – Плевен. На среща в Свищов подписи под документа положиха ректорите на двете висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА) и проф. д-р Добромир Димитров, д. м. (МУ).

Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните институции, с подписване на меморандума двете страни заявиха желание да установят тясно сътрудничество в сферата на висшето образование.

Една от насоките на бъдещото сътрудничество е разработването на съвместни, интегрирани, интердисциплинарни хибридни учебни програми в областта на медицината, икономиката, администрацията и управлението. Сред планираните съвместни дейности са още разработване и изпълнение на национални и международни проекти, създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации, организиране и участие в дискусии и образователни форуми.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери