Стопанска академия „Димитър А. Ценов” сключи меморандуми за сътрудничество с три свищовски средни училища

# SvishtovToday 05.07.2022 10:12 896

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” сключи меморандуми за сътрудничество с три средни училища в Свищов – СУ „Димитър Благоев”, СУ „Николай Катранов” и СУ „Цветан Радославов”. Подписи под документите положиха ректорът проф. Марияна Божинова и директорите на училищата – Цветанка Кирова (СУ „Димитър Благоев”), Генади Иванов (СУ „Николай Катранов”) и Мариана Маркова (СУ „Цветан Радославов”). Договорите бяха подписани на церемония в Академията, на която присъстваха ректорът проф. Божинова,  директорите на СУ „Димитър Благоев” и СУ „Николай Катранов”, зам.-директорът на СУ „Цветан Радославов” – Пенка Димчева.

Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между организациите и представителите на висшето и средното образование, домакините и гостите споделиха своята убеденост, че с подписване на меморандумите, Академията и трите свищовски средни училища не само ще продължат съществуващите традиции от миналото, но и ще ги надградят в бъдещето. Имащи желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори, страните по договорите заявиха интерес към съвместно създаване на условия за непрекъснато подобряване качеството на предлаганото образование, отговарящо на нуждите на работодателите и ефективно планиране на образователните програми.

Според подписаните договори, Академията ще осъществява съвместна дейност с всяко от училищата в следните аспекти: съвместно участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти и програми; създаване на смесени образователни и научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации; съвместно организиране и участие в провежданите Национални ученически състезания, конкурси, дискусии и други образователни форуми.

Свищовското висше училище вече има подписани меморандуми за сътрудничество с двете професионални гимназии в града – ПДТГ „Д. Хадживасилев” и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”. С трите нови меморандума Академията официализира дългогодишното си сътрудничество с всички среди училища в гр. Свищов.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери