Факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ е домакин на 87-ата международна научна конференция по икономическо и социално развитие

# SvishtovToday 27.09.2022 08:30 358

Факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ е домакин на 87-ата международна научна конференция по икономическо и социално развитие

През периода 28-30 септември 2022 год. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ ще се проведе 87-та международна научна конференция по икономическо и социално развитие (ESD). Локални партньори за провеждане на форума са факултет „Финанси“ и фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. Конференцията се провежда в Свищов по повод 70-та годишнина на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“, която се явява първи академичен център по финанси в страната, създаден с правителствено решение. Зад мрежата от конференции по икономическо и социално развитие (ESD) стои инициатива на научни институции от Хърватска и техни партньори от Полша и Мароко. Председател на научния комитет на събитието е проф. д-р Мариян Цингула от Университет Север в Хърватска, а съпредседател е проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ при Свищовската академия. Темата на конференцията е „Икономика, управление, финанси и банково дело“. Публикациите от мрежата конференции ESD се представят за индексиране в шест международни бази данни, сред които и Web of Science.

Заявили участие във форума с над 40 научни доклада са учени от 4 континента и 10 държави. Всички резюмета и доклади минават през процедура на двойно сляпо рецензиране. Събитието ще бъде открито в 14.00 часа на 28.09.2022 год. в зала „Ректорат“ на СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов и паралелно онлайн на линк https://bbb.uni-svishtov.bg/b/t3q-u9w-7qk-erj


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери