Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Технически университет – Варна

# SvishtovToday 12.10.2022 09:24 396

Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и Технически университет – Варна. На специална среща в морската столица документа подписаха ректорите проф. д-р Марияна Божинова (СА) и проф. д-р инж. Венцислав Вълчев (ТУ), като заявиха желанието си за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие, и взаимодействие между ръководените от тях висши училища. Двете страни очертаха бъдещи съвместни дейности и потвърдиха готовност да обединят усилията си за партньорство в интердисциплинарното образование, отговарящо на нуждите на работодателите.

В рамките на срещата бяха договорени разработването на съвместни, интегрирани и хибридни учебни магистърски програми в областта на икономиката и техническите науки, организирането и провеждането на съвместно обучение, в присъствена и дистанционна форма в електронна среда, съвместното участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти.

Планира се и създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации, участия в дискусии и образователни форуми, сътрудничество на университетските кариерни центрове с цел популяризиране на възможностите за стажове и свободни работни места за студентите.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери