Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов с една от най-високите оценки от МОН

# SvishtovToday 19.10.2022 10:29 505

Ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, проф. д-р Марияна Божинова за втора поредна година получи от министъра на образованието и науката, проф. д-р Сашо Пенов една от най-високите оценки за изпълнение на заложената от МОН политика за развитие на Академията за периода 01.10.2021 – 01.10.2022 година. При възможна максимална оценка 4.00 за заложените в политиката 6 основни цели, 18 задачи и 37 показатели, Свищовската академия получи оценка 3.99, което представлява 99,75% успеваемост.

„Поставената висока оценка е сериозен успех за цялата академична общност и повод за удовлетворение от добре свършената работа. Тя ни дава самочувствие и показва, че Академията върви в правилната посока, но и ни задължава да продължаваме да работим неуморно и да отстояваме авторитета на нашата Алма Матер, граден с усилията на поколения български преподаватели и учени”

, коментира проф. Божинова.

Ректорът изрази своите специални благодарности към преподавателите и докторантите на Стопанската академия за отговорното отношение и положените усилия за поддържането на високо качество на учебния процес, развитието на научните изследвания и създаването на партньорства с бизнес организации, институции и изследователски мрежи. Проф. Божинова благодари и на партньорите, с които Академията установи успешно сътрудничество и успя да надгради и развие образователната и изследователската среда.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери