По-високи минимална работна заплата от 1 Януари 2023

# SvishtovToday 29.12.2022 12:44 236

Служебното правителство предложи минималното възнаграждение, получавано от около 500 хил. българи, да стане 780 лева. 

Вицепремиерът и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров посочи, че министерството е ревизирало своето предложение и то става 780 лева

„Водили сме се от възможността новият размер на минималната работна заплата да изпълни две функции – икономическа и социална“,

коментира той.

И обясни, че предвиденото увеличение възлиза на около 9,9 % спрямо сегашния размер от 710 лв., утвърден от 1 април 2022 г. По думите му увеличението покрива инфлацията, установена с индекса на потребителските цени. 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери