Университет от столица на държава в Европейския съюз удостои ректора на Свищовската академия с почетно звание

# SvishtovToday 18.05.2023 15:03 464

Ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова бе удостоена със званието „Почетен професор” на университета „Артифекс” („ARTIFEX”) в Букурещ, Румъния. Проф. Божинова получи диплома и плакет за званието „Член на академичната общност с отличие Професор Honorificus от университета „ARTIFEX” на тържествена церемония в аулата на висшето училище в румънската столица. Това бе първата церемония, в която университетът удостоява български професор и ректор с най-високото си отличие.

Церемонията започна с изпълнение на Gaudeamus igitur и химна на Румъния, а на екрана в залата присъстващите наблюдаваха презентация за Свищовското висше училище и представяне на ректора на СА „Д. А. Ценов”, проф. Божинова. Сред официалните гости на събитието бяха ректори на университети и чуждестранни делегации от Турция, Сърбия и Молдова, представители на посолството на Република България в Букурещ и членове на настоятелството на румънския университет.

Ректорът на „Артифекс” – проф. д-р Александру Маноле представи академичната, професионалната и научната дейност на проф. Божинова, като подчерта, че за него е чест и привилегия да приветства такава „изтъкната личност” сред академичната общност на университета. „Днес Букурещкият университет „Артифекс” почита ръководителя на университет, с който си сътрудничим от близо пет години: споразумение за сътрудничество, подписано през 2018 г., взаимни посещения на делегации от двете академични институции, участие на колеги от Свищов в издания на нашия международен симпозиум „Опит. Знание. Съвременни предизвикателства”, партньорство в рамките на проекта CRCLEcon, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм+ (Ключово действие 2), междуинституционално споразумение за мобилности по Еразъм+ (Ключово действие 1), споразумения за три входящи мобилности към „Артифекс”, които ще се състоят в много близко бъдеще”, каза проф. Маноле. Отчитайки приноса на ректора на Свищовската академия за развитието на междуинституционалното сътрудничество и по този начин за международното измерение на Букурещкия университет, проф. Маноле представи решението на Сената за удостояването на проф. д-р Марияна Божинова с почетното звание. Сред мотивите на Сената са приносът на проф. Божинова за развитието на българо-румънските отношения в областта на социално-икономическите науки и приносът й в изграждане на мрежи за партньорство в европейското образователно пространство. Проф. Маноле връчи регалиите, мантията и академичната барета на новия почетен професор. В приемното си слово проф. Божинова заяви, че за нея е изключителна чест да бъде удостоена с почетното звание и благодари за високото признание. „Приемам го като признание за задълбочаване на сътрудничеството между нашите два университета, което е от полза и за двете страни ... Уверявам Ви, че в мое лице, като ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, имате надежден партньор и подкрепа в общите ни начинания!”, каза проф. Божинова. След церемонията тя бе поканена да се подпише в Почетната книга на „Артифекс”. Ректорите на двете висши училища подписаха двустранни споразумения за международно сътрудничество и Еразъм партньорство.

На церемонията по удостояване на проф. Божинова с почетното звание, от страна на Свищовската академия присъстваха проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси”, проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на катедра „Финанси и кредит”, доц. д-р Галина Захариева от катедра МИО, гл. ас. д-р Петко Ангелов от на катедра „Финанси и кредит” и ст. преп. д-р Маргарита Михайлова от катедра „Чуждоезиково обучение”. След нея проф. Захариев връчи новоучредената награда Юбилеен плакет LXX ANNIS на Първата българска академична финансова школа на възпитаника на Свищовското висше училище Н. Пр. д-р Ивайло Маринов – търговски аташе в посолството на България в Румъния. Със същия почетен плакет бяха удостоени още дългогодишният партньор и приятел на Свищовската академия – проф. д-р Сергей Охрименко от Академията за икономически изследвания на Молдова и представителите на гостуващите чуждестранни делегации.

В рамките на визитата бяха подписани също споразумения за сътрудничество между финансовите факултети на двете висши училища и между катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” и катедра „Финанси и счетоводство” на Букурещкия университет „ARTIFEX”.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери