Ректорът посрещна преподавател и студенти от Тайван, провеждащи практика в Свищовската академия

# SvishtovToday 24.07.2023 11:46 438

Ректорът на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, проф. д-р Марияна Божинова посрещна преподавател и студенти от университета I-Shou в Тайван. В момента тайванските студенти Yi-ting Lu, Yu-si Sung, Zhen-wei Chiu, Li-yueh Chen и Jen-chieh Cheng заедно с техния преподавател д-р Shih-jaey Tseng провеждат практика в Кариерния център към Свищовското висше училище. В срещата участваха зам.-ректорът по „Учебна дейност и акредитация” – доц. Искра Пантелеева, зам.-ректорът по „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение” – доц. Румен Ерусалимов и Димка Генчева – организатор към Кариерния център и ментор на чуждестранните студенти.

Свищовската академия има сключен двустранен договор (от 2022 г.) с университета I-Shou и между двете учебни заведения има реализирани входяща и изходяща мобилност на студенти и преподаватели. Петимата студенти и техния преподавател са от факултета по медии към университета и са със стипендия на тайванското правителство, което финансира тяхната практика – двуседмична за преподавателя и едномесечна за студентите.

В рамките на срещата с академичното ръководство бяха дискутирани въпроси, свързани с обучението, научните изследвания и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството межди двете партниращи си институции. Гостите представиха своя град и своя университет, коментираха с домакините ролята на социалните медии и използването им при рекламата на двете висши училища и популяризиране успехите на студенти и преподаватели. Тайванските студенти споделиха впечатления от Свищов и Академията, разказаха за досега си с българската кухня и демонстрираха първите усвоени думи на български език.

Ректорът подари на гостите комплекти информационни и рекламни материали на СА „Д. А. Ценов”. Практиката на тайванските студенти продължава с изпълнение на поставените им задачи от директора на Кариерния център – доц. д-р Александър Ганчев, които са свързани с изучаваната от тях специалност в университета I-Shou.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери