Лична позиция относно случаите на домашно насилие - част първа

# SvishtovToday 26.08.2023 08:07 702

За днес в около тридесет града в страната е обявено, че ще се проведат протести срещу домашното насилие и срещу действията на институциите по тези случаи. В качеството ми на пострадало лице от актове на домашно насилие и страна по три граждански дела за домашно насилие и по две граждански дела за търсене на обезщетения за щети, причинени от актове на домашно насилие, които съдебни дела се проведоха в три съдилища в три града в страната във времето от юни 2018 г. до май 2022 г., бих искал да изразя накратко няколко от впечатленията и изводите, които съм установил по тези теми.

Полицията, прокуратурите и съдилищата в нашата страна прилагат избирателно, субективно, тенденциозно и усмотрително /т.е. ако желаят да го приложат/ Закона за защита от домашното насилие. Това е така, тъй като извършителите на домашно насилие извършват насилието вследствие на заповед от политическата полиция "ДС-ДАНС" да го извършат. Тъй като полицаите, прокурорите и съдиите също са членове на агентурно-терористичната мрежа на "ДС-ДАНС", те имат задължението да прикриват, омаловажават, саботират, изопачават, не признават, и отричат всяко престъпление и нарушение, което е било извършено от други членове на тези агентурно-терористични мрежи. Защото иначе на населението ще стане ясно, че нашата страна не е демокрация, че конституцията и законите "не струват" една стотинка, тъй като се прилагат от правителствените и общинските органи на властта, само ако те желаят да ги приложат. Освен това, много голяма част от законодателството е написана на масонски и агентурни жаргони на българския език, и поради това разпоредбите им имат и по няколко тайни значения, които обаче не са съобщени на населението, не е било проведено обществено обсъждане относно тях, и се прилагат по таен начин, дори спрямо пряко засегнатите или участващи лица. Поради това, нашата страна не е демокрация, а лъже-демокрация, където държавната власт е завзета от древни агентурно-терористични секти от евнуси, кастрати и безполови индивиди /безполовите са индивиди без анатомичен полов орган/, т.е. почти всички те са ционисти, т.е. юдействащи, т.е. катари, т.е. грешници. И всичко това е много добре известно, и то с подробности, на милиони жители на нашата страна, но те предпочитат да се преструват на незнаещи, а когато се разчуе - на засегнати или обидени, тъй като са членове на горепосочените агентурно-терористични мрежи.

Законът за защита от домашното насилие е приет още през 2005 г. Преди дни бяха приети някои изменения и допълнения в него. Продължава да стои въпросът кога народните представители ще приемат промени в Закона за защита от домашното насилие, с които да се премахнат големите законодателни пропуски /т.нар. вратички/ по отношение извършването на домашно насилие и защитата на жертвите на насилие? Тези пропуски са умишлено създадени в закона, за да позволяват да се случва домашното насилие и работата на т.нар. институции по случаите да бъде неефективна, несъстоятелна, и по усмотрение. Сега приетите промени в закона, като цяло, са дребни, рекламни, и смешни. За да могат народните представители да се хвалят, че били направили нещо по темата. А това е тема, по която е необходима повече амбициозност за промени, въпреки нежеланието на поръчителите на домашното насилие - МВР и политическата полиция "ДС-ДАНС". Известно е, че изпълнителите на домашното насилие са агентурниците-терористи, членове в агентурно-терористичните мроежи на политическата полиция "ДС-ДАНС" и на военно-политическата полиция "СВП".

В медиите масово се коментира, че от актове на домашно насилие пострадалите са само жени или деца. А това е само част от фактическата обстановка. Пострадали могат да бъдат, също така: мъже; евнуси /също наречени с религиозно-историческия термин "сатани", също наречени описателно "женомъже" или "мъжожени"/; безполови индивиди /също наречени описателно "безполови мъже" или "безполови жени", т.е. индивиди без анатомичен полов орган; уточнявам, че те са различни от понятието "кастрати"/. В Закона за защита от домашното насилие са посочени десет категории лица, които могат да бъдат разглеждани като извършители на актове на домашно насилие.

Според алтернативни политически и алтернативни религиозни изследователи, домашното насилие, битовото насилие, и криминалното насилие, в исторически план, а и понастоящем, имат социално-политическо значение, за което не се говори публично. Следва да се каже, че господстващата християнска религия /т.е. сектата на църковно-нацизма/ има тайна догма, според която всеки индивид, който желае или претендира да бъде считан от останалите участници в сектата, т.е. от общността, т.е. от обществото, т.е. от населението на страната, че е от социален пол "мъж" - той трябва да е претърпял три случая на побой - в качеството на пострадало лице, т.е. на набит или пребит индивид, т.е. да бъде жертва на три такива престъпления. Тази многовековна догма съществува и се прилага и в настоящото време. Това се установява от хилядите й проявления в социалния живот, в административната и съдебната практики, преписки и архиви. Според обоснованото предположение, догмата се е прилагала и се прилага и понастоящем към мъжете, към евнусите /т.е. женомъжете/, и към безполовите мъже.

Очаквайте продължение в част втора

Илиян Пламенов, град Свищов, 31 юли 2023 г.

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери