Д-р Стефан Проданов предостави на регионалния министър проучването за осъществимост на проекта Дунав мост 3 „Свищов – Зимнич“

# SvishtovToday 20.09.2023 07:20 1516

При посещението в понеделник на регионалния министър Андрей Цеков в Стопанската академия д-р Стефан Проданов предостави на министъра мащабното академично проучване за осъществимост на проект Дунав мост 3 „Свищов – Зимнич“. В проучването е обоснована основната локация на моста при км. 553 по течението на реката, което напълно преодолява ограниченията по НАТУРА 2000, както и оценката на градската инфраструктура за капацитет на транзитен трафик с два алтернативни варианта за изграждане на моста – източен към село Вардим и западен в посока порт Свилоза. Разработката от над 70 стандартни страници е с над 20-годишна история и именно тя доведе до поставянето на картата на бъдещите мостове между Румъния и България на нашия град, при най-южната точка на река Дунав. Зад нея стоят усилия и експертиза на преподаватели от финансовата катедра на свищовската академия, самият гл.ас. д-р Стефан Проданов е специалист по финансово-икономически анализ на проекти и събития с богат практически опит.

Ключовото предимство на Свищов – Зимнич е наличието на терени от двете страни на реката, които нямат екологични тежести, както  и приоритетния статут за изграждане, уреден в междуправителствен Меморандум за разбирателство. В резюмето на проекта е отбелязано:

Проект „Дунав юг: Свищов – Зимнич“ при километър 553 от устието на реката е с най-напреднала фаза на дискусии и одобрение между Правителствата на Румъния и България. На 29 март 2019 г. след съвместно заседание на двете правителства в Букурещ, Румъния e подписан „Меморандум за разбирателство относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване на съвместния българо-румънски участък на река Дунав и транспортната свързаност между двете държави”. Оповестена е и декларация от 12 април в Дубровник на двамата министър-председатели за третия мост, който да се изгради на базата за публично-частно партньорство с локация между Свищов и Зимнич. Правителството на Румъния приема Меморандума, подписан на 29 март 2019 г. с решение на Министерски съвет на 18 април 2019 г. На 31 юли 2019 г. се провежда и българо-румънска експертна среща по транспортната свързаност в София. Ефектите за икономиката и развитието на община Свищов, област В. Търново, Северен централен район и страната се оценяват на над 180 млн. евро годишно (което формира годишен растеж от 0.2% на БВП на България) чрез преки и косвени ползи, вкл. нови 100 хил. румънски туристи годишно вътрешен туризъм за обл. В. Търново. Всички алтернативни локации за изграждане на нов мост между България и Румъния попадат в защитени зони на Натура 2000 http://natura2000.eea.europa.eu/ и понасят сериозно забавяне при изготвянето на ОВОС. Войната в Украйна също прави по-ниско рискови локациите, разположени западно от Дунав мост 1: Русе – Гюргево. Освен при километър 553, като алтернативни се явяват площадките за изграждане на моста с вариант 2 до село Вардим (източно от Свищов) и вариант 3 в Западна индустриална зона на Свищов (порт „Свилоза“).

Д-р Стефан Проданов заедно с доц. Емил Николов отстояха пред министъра и комплексното виждане за довеждаща инфраструктура, където връзката с магистралните мрежи е проектно картографирана и идейно защитена двустранно – на българска и на румънска територия. В потвърждение на академичната обосновка на довеждащите до моста при Свищов пътища е и новината от МРРБ за включването на пътя Свищов – Русе (придунавския панорамен път) в списък от 20 първокласни пътни участъка, които да достигат до габарит на скоростни пътища.

„Един от ключовите приоритети, залегнали в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за следващата година, е възлагането на идейни проекти с пълни геоложки проучвания и изработването на Подробни устройствени планове за 20 изключително важни първокласни пътни участъка, които да достигнат габарит на скоростни пътища“. … „Това са участъци от републиканската пътна мрежа, които са залегнали в националната ни концепция за пространствено развитие и които следва да бъдат двигателят на регионалното развитие“. … „За да има едно добро утре, трябва да започнем от днес, а днес е функция на това, което сме правили вчера“

(Министър Андрей Цеков пред деветата годишна конференция на тема „Безопасна инфраструктура“, организирана от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, проведена на 19.09.2023 год. в София).

Припомняме, че при по-ранно посещение в град Свищов на настоящия финансов министър Асен Василев и последващи публикации е потвърден приоритета за изграждане на пет нови моста над река Дунав. За свищовската общественост остава отворен въпроса как ще бъде организиран транзитния трафик през града при изграждане на бъдещ мост, какво брегоукрепване при военното поделение следва да се осигури, както и за липсващата логистична компонента в т. нар . Индустриална зона (бившето военно поделение), където проблемите със свлачищата и неустойчивия терен тепърва трябва да се обследват и решават, но определено не с 3D анимации и стиропорни макети.

 

Източници:

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/15561627

https://glasove.com/novini/asen-vasilev-do-kraya-na-mandata-da-bdat-postroeni-novi-4-5-mosta-nad-reka-dunav

https://www.researchgate.net/publication/320615506

https://www.researchgate.net/publication/332382903

http://finance1952.com/article/bulgaria/1518/

https://www.researchgate.net/publication/349521459

https://svishtovtoday.com/article/8552/

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери