Президентът на федерацията по карате Русалин Русалинов получи докторската си диплома на тържествена церемония в Свищов

# SvishtovToday 10.11.2023 10:16 366

На тържествена церемония в СА "Д.А.Ценов" Русалин Русалинов получи дипломата и регалиите за защитената от него на 1.9.2023 год. докторска дисертация към финансовата катедра. Церемонията бе проведена от ректора проф. Марияна Божинова и декана на финансовия факултет проф. Андрей Захариев.  С ритуална тога и шал в златист цвят д-р Русалинов стана първият възпитаник в 87-годишната история на свищовска Алма матер за който се провежда церемония по връчване на диплома за ОНС "Доктор". В СА "Д.А.Ценов" бакалаврите и магистрите имат своя ритуал по дипломиране от близо 20 години. Представяйки д-р Русалинов проф. Захариев подчерта важната историческа дата на която бе проведена неговата защита, когато през 1912 год. е подписано завещанието от Димитър Ценов, а през 1953 год. са създадени двата по-стари факултета "Финанси" и "Стопанска отчетност".


Президентът на Българската национална федерация по карате Русалин Русалинов бе гост в Свищов на юбилейната международна научна конференция "Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи", посветена на 70 години Факултет "Финанси" и Факултет "Стопанска отчетност" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" и патронния празник на висшето училище. Той поднесе поздравителен адрес при откриването на научния форум с над 100 докладчици със следния текст:

Уважаема г-жо Ректор проф. д-р Марияна Божинова,
Уважаеми г-н декан проф. д-р Андрей Захариев, 
Уважаеми г-н декан проф. д-р Атанас Атанасов, 
Уважаеми преподаватели, студенти и докторанти,

От името на Българската национална федерация по карате приемете най-сърдечни поздрави в чест на 70-та годишнина от създаването на факултети „Финанси” и „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов”! 
Алма матер в Свищов остава в годините водещ център за обучение и научни изследвания в областта на икономическата теория, финансите, застраховането, счетоводството, статистиката и контрола. Щастлив съм, че в лицето на студентката и олимпийска шампионка Ивет Горанова имаме най-актуален позитивен пример за съчетаване на обучението в Свищов с високото спортно майсторство. 
Като възпитаник на финансовата катедра със защитена дисертация искам специално да благодаря на моя научен ръководител и декан на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев за перфектната среда за подкрепа на студентите и докторантите. 
Приносът на преподавателите за развитието на финансовата и счетоводната наука е забележим и оставя трайна среда в летописите на академичното познание.  

ПОЖЕЛАВАМ НА РЕКТОРА, ДЕКАНИТЕ И ЦЕЛИЯ АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ ЗДРАВЕ, ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ И НОВИ ВЪРХОВЕ В БЛАГОРОДНАТА АКАДЕМИЧНА ПРОФЕСИЯ! 

/п/
Д-р Русалин Русалинов
Президент на Българската национална федерация по карате
Почетен гражданин на град Плевен


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери