В СА „Д. А. Ценов“ се дипломира трети випуск украински студенти-магистри за двойна диплома по финанси

# SvishtovToday 18.01.2024 17:31 350

С видео-мост между Виница – Украйна и Свищов – България на 17 януари 2024 год. бе проведена защита на дипломни работи на студенти-магистри от третия випуск на магистърска програма „International Financial Management”. Обучението е по проект за двойна диплома между катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов” – Свищов, България и катедра „Финанси и банково дело” при Донецкия национален университет „Василий Стус” – гр. Виница, Украйна.

След изчерпателно изложение и множество въпроси, успешно защитиха своите дипломни работи трима студенти, записали се за обучение през есента на 2022 год.: Анастасия Рижова, с дипломна работа на тема „Financial risk management of international business enterprises” с научен ръководител проф. д.и.н Олександра Лактионова, и отлична оценка; Олександр Матушевский с дипломна работа на тема „Strategic priorities for ensuring the financial security of a business entity” и научен ръководител доц. д-р Виктория Матвийчук и отлична оценка; Денис Лобур с тема „Comprehensive assessment of the competitiveness of financial services markets” и научен ръководител доц. д-р Виктория Матвийчук и крайна много добра оценка.

Защитата беше проведена пред комисии от преподаватели от двете партниращи си катедри. От българска страна в защитата участваха проф. д-р Андрей Захариев – декан на факултет „Финанси” и ръководител на магистърската програма от страна на СА „Д. А. Ценов”, проф. д-р Стоян Проданов – ръководител на катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов”, гл. ас. д-р Димитър Костов – Еразъм координатор на катедра „Финанси и кредит”, гл. ас. д-р Петко Ангелов – научен секретар на катедрата. От украинска страна бе назначена държавна изпитна комисия с председател Павло Оксютенко – председател, ръководител на Центъра за обслужване на клиенти на Застрахователна компания PZU-Украйна, и членове проф. д-р ик. н. Тетяна Орехова – декан на Икономическия факултет на Донецкия национален университет „Василий Стус”, доц. д-р Людмила Юрчишена – ръководител на катедра „Финанси и банково дело”, доц. д-р Виктория Матвийчук.

Oбучението в редовна форма на третия випуск украински студенти за двойна диплома бе в хибриден формат – присъствено и онлайн, като само трима от записалите обучението петима студенти достигнаха до защита. Пристигналите за обучение в Свищов през втория семестър (м. февруари 2023 год.) украински младежи бяха подкрепени финансово от български физически и юридически лица, като за тях бе осигурено безплатно битово настаняване от преподаватели от катедра „Финанси и кредит”, както и участие в проект „Солидарност”.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери