Свищов - 34 локации без ток, 37 с временно прекъсване в петък

# SvishtovToday 18.04.2024 10:07 1634

На 19.04.2024 г. В периода 09:30 ч. до 15:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Свищов:

 1. ул. „Авксентий Велешки“ от №1 до №23 и от №2 до №14,
 2. ул. „Алеко Константинов“ от №21 до №31 и от №24 до №28,
 3. ул. „Георги С.Раковски“,
 4. ул. „Димитър Ем.Шишманов“ от №10 до №18,
 5. ул.“Дунав от №2 до №10,
 6. ул. „Еделвайс“,
 7. ул. „Иван Вазов“,
 8. ул. „Иконом Христо Василев“ от №1 до №6,
 9. ул. „Иларион Макариополски“,
 10. ул. „Кирил и Методий“ от №1 до №4,
 11. ул. „Мирон Бешков“,
 12. ул. „Никола Славков“,
 13. ул. „Опълченска“,
 14. ул. „Осъм“,
 15. ул. „Отец Паисий Хилендарски“ от №1 до №23,
 16. ул. „Подполковник Ем.Чакъров“ от №4 до №26 и от №7 до №21,
 17. ул. „Сан Стефано“,
 18. ул. „Стефан Караджа“,
 19. ул. „Тодор Хрулев“,
 20. ул. „Христо Смирненски“ №18,
 21. ул. „Цветан Радославов“ №10 и №23,
 22. ул. „Черноризец Храбър“,
 23. ул. „Шипка“,
 24. ул. „Янко Мустаков“,
 25. ОУ „Филип Сикелариевич“,
 26. ОП Пазари,
 27. Робсов ЕООД,
 28. Металснаб България АД,
 29. Драгажен флот Истър АД,
 30. Слънчо АД,
 31. Топливо АД,
 32. „Тацеко“ ЕАД,
 33. Автогарата,
 34. Гарата и фирми намиращи се на територията на бившата търговия на едро в град Свищов трафопостове с диспечерски номера:
  • ТП 2, ТП3, ТП 4, ТП 7, ТП 14, ТП 20, ТП 72 и ТП 77 Свищов .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:30 ч. до 15:00 ч. в районите на:

 • Пристанищен Комплекс,
 • Митница,
 • ул. „Отец Паисий“,
 • ул. „Еделвайс“,
 • ул. „Иларион Макариополски“,
 • ул. „Стефан Караджа“,
 • ул. „Георги С.Раковски“,
 • ул. „Шипка“,
 • ул. „Сан Стефано“,
 • ул. „Аксентий Велешки“,
 • ул. „Кирил и Методий“,
 • ул. „Тодор Хрулев“,
 • ул. „Иван Вазов“,
 • ул. „Мирон Бешков“,
 • ул. „Димитър Шишманов“,
 • ул. „Опълченска“,
 • ул. „Княз Черкаски“,
 • ул. „Георги Владикин“,
 • ул. „Алеко Константинов“,
 • ул. „Никола Славков“,
 • ул. „Христо Смирненски“,
 • ул. „Емануил Чакъров“,
 • ул. „Янко Мустаков“,
 • ул. „Цанко Церковски“,
 • ул. „Генерал Киселов“,
 • ул. „Одрин“,
 • ул. „Янтра“,
 • ул. „Каймак Чалан“,
 • ул. „Христо Бръчков“,
 • ул. „Димитър Бъров“,
 • СА”Д.А.Ценов”,
 • Военен Клуб ,
 • бившето Кино,
 • Ж.П.Гара,
 • района на Търговията,
 • Слънчо,
 • ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13 във град Свищов.

Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери