Крупният инвеститор който Свищов очаква се оказа малка семейна немска фирма

# SvishtovToday 12.09.2016 00:00 38888

Широко рекламираният немски инвеститор, чието предстоящо пристигане разбуни духовете в Свищов и предизвика много коментари и публично обсъждане е малка немска семейна фирма. Припомняме, че в края на отпускарския месец август медиите гръмнаха със заглавия как крупен немски инвеститор вдига завод за 5 млн. в Свищов . Името дълго бе държано в тайна и едва в началото на месец септември непосредствено преди сесията на Общинския съвет в Свищов то бе публично оповестено във връзка с прекратяването на договора на спортния клуб по джудо на Севдан Златанов за ползването на физкултурния салон на закритото училище „Алеко Константинов”, в който се предвижда в бъдеще да се настани производството на инвеститора.

Името на дружеството е „TAUMEDIT” GMBH и е от малкото градче Лауфах, провинция Бавария, Германия. Най-близкият голям град е Фрнкфурт. Повече информация за него може да бъде намерена на интернет адреса му www.taumedit.de

Неизвестността около кандидат инвеститора и поведението на общинската администрация предизвикаха екипа на Svishtovtoday.com да направи свое журналистическо разследване около статута и дейността на това дружество. В него съдействие ни оказаха немски колеги и компетентни финансови анализатори.

Оказа се, че данните за мултимилионен инвеститор не се покриват с истината.

„TAUMEDIT” GMBH е специализирана в производството на медицински инвентар малка семейна фирма с капитал от 25 000 евро собственост на Александер и Кристина Таубер. Общата стойност на активите на дружеството е само 235 000 евро (от които дълготрайните активи са само 59 хил.)  и има наети към началото на 2012г. едва 10 служители. Те работят в малкия цех на дружеството в Германия.

Историята на компанията датира от 2001г., като преди това собствениците са имали бизнес като нерегистрирани еднолични търговци още от 1993 г.

Според счетоводната и финансова информация за дружеството, то развива малка, но устойчива дейност, без просрочени задължения към банки и кредитори. Реализира минимален, но устойчив ръст на печалбата, като общата сума на неразпределената печалба, натрупана през годините е 43 000 евро, която сума не включва капитала. Дружеството е регистрирано по ДДС и  към края на 2014 г. е имало 124 000 евро краткосрочни задължения към доставчици, 39 хил. евро вземания и около 110 хил.евро в банкови сметки/кеш.

Според финансовите анализатори то развива стабилен бизнес, но е много далеч от възможността да направи крупна инвестиция, без сериозно външно финансиране.

Според българският търговски регистър TAUMEDIT” GMBH не е регистрирало свое дъщерно дружество или представителство у нас, което е предпоставка, за да започне дейност на местен терен.

Без да се поставя категорично под съмнение възможността на въпросното дружество да инвестира 1 милион евро в производствена база в Свищов, въпросните данни, макар и не напълно актуални (за съжаление нямаме информация за финансовите резултати от 2015 и 2016 година), будят немалко въпроси и пораждат неясноти. Самото инвестиционно намерение ни бе предоставено по съответния ред от общинска администрация, за което любезно благодарим. Правим го достояние на читателите на Svishtovtoday.com, както и пълният текст на самото решение на Общинския съвет, което бе повод на оживена дискусия относно законосъобразността си.

Оказва се че изключително спорна от законова гледна точка е възможността училищен терен да бъде ползван за търговска дейност. За това е необходимо изрично разрешение на Министъра на образованието и науката, което не е налице към момента, когато местната власт обяви инвестицията за осигурена. Предстои да търсим общински съветници и представители на администрацията за коментари по повод развиващите се събития. Екипът на Svishtovtoday.com е единственият български сайт, който прави проверка с документи по случая, борави с факти и данни и гарантира напълно за достоверността на предоставената информация. Надяваме се гражданите на Свищов да оценят усилията ни да бъдат безпристрастно информирани в името на обективността. Сайтът не ползва външно финансиране от органи на общинска администрация или от политически партии и коалиции.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери