ЗА КОНТАКТИ

ЛСД 1 ЕООД
Лозенц, ул. Голо Бърдо 26Б
1407 София, България

Отдел Връзки с обществеността:
Лъчезар Костарелов – управител
E-mail: office@svishtovtoday.com