Покана за годишна конференция

# SvishtovToday 18.12.2017 06:51 1583

 

П о к а н а

за

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол”

 

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” кани всички представители на публичната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, медиите и широката общественост да вземат участие в ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

На нея ще бъдат представени извършените до момента дейности във връзка с изпълнение на Споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, подписано на 25 януари 2017 година, както и планът, целите и приоритетите за следващата календарна година.

Конференцията ще се проведе на 20 декември 2017 година от 10:30 часа в зала № 26 в сградата на Общинска администрация – Белене.

Конференцията се организира съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.

За повече информация:

http://mig-bn.eu/

e-mail: migbn@abv.bg

тел. 0878548963


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери