ВОТЪТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ РЕКТОРА МАРЧЕВСКИ Е ШАНС ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА СВИЩОВСКАТА АКАДЕМИЯ

# SvishtovToday 23.11.2019 10:56 3597

Svishtovtoday.com: В какво финансово състояние е към момента свищовското ВУ?

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева:

За това говорят фактите и аз само ще ги цитирам по данни от МОН, с които разполагам в качеството на социален партньор: За периода 2016-2019 г. приходите от държавната субсидия са намалени от 6,2 млн.лв. за 6031 обучаващи до 4,3 млн.лв. за 2681 обучаващи се в СА. Освен това за периода утвърдения прием на студентите в професионалното направление (ПН) 3.8. Икономика е намален с 25 %, а в 3.7. Администрация и управление – с 23,04 %. Това редуциране е общовалидно за всички ВУ в тези области на висшето образование, предварително е договорено и не е тайна за ректора на СА. Защо само той не разбра задачата и не подготви подходящия Бизнес план, с който да балансира разходите на Академията съобразно приходите. Още повече, че за разлика от други ВУ, СА има в наследство наличност в м.12.2015 г. от 6,2 млн.лв., което е преходен остатък за следващата 2016 г. Заради лошо управление и разточителна/безотговорна финансова политика тази наличност започва да намалява и в м.12.2016 г. вече е 5 млн.лв., в м.12.2017 г. е 3,8 млн.лв., а в м.12.2018 г. вече е 2,8 млн.лв. и през 2019 г. вече я няма!

До тук посочих само средствата от държавната субсидия, която като дял е 70% (съобразно ЗВО), а останалите 30 % обучаващите внасят в СА. През посочения период в Академията се обучават и студенти в платено обучение, но при таксата от 920 лв., която не покрива на 100 % платеното обучение (което за т.г. е 1476 лв), също води до поредната загуба на средства. Не знаем колко са средствата от платените такси в размер на 30 % за редовните студенти, както и таксите от платеното обучение, но по данни на ректора собствените приходи на СА са: 2016 г. – 5,3 млн. лв.; 2017 г. – 4,5 млн.лв.; 2018 г. – 4 млн.лв. и по план за 2019 г. – 3,5 млн.лв., а по отчет към 09.2019 г. са 3,1 млн.лв.

В рамките на тези средства ректорът трябваше да направи балансиран бюджет и да го внесе за обсъждане на Академичен съвет, естествено след критичен и компетентен анализ от председателя на Контролния съвет. Нали затова щедро му плаща! Дали правилно е информирал или е прикривал информация – не зная, но съм сигурна, че вината за сериозния дефицит се носи единствено и само от ректора, както и от неговият финансов директор,който вече е напуснал Академията..., ЗАЩО ЛИ?

Svishtovtoday.com: Какви са причините, можеше ли по-добре да се управляват финансите на СА?

 

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева:

Причините се подразбират от посочените факти в отговора ми на първия въпрос. Що се отнася до втората част на Вашия въпрос: Да, ако бяхме чути още през ноември 2017 г., когато проведохме събранието на синдикалната организация ВОН-КНСБ в Академията. Ректорът Марчевски е с огромно самочувствие, не признава чуждо мнение и ето докъде доведе СА. Ако прочетете протоколите от всичките ни събрания, ще разберете, че мисленето на ректора категорично се разминава с моето или с това на колегите от ВОН-КНСБ, а от изказването на министъра на образованието и науката става ясно, че и с националната политика. Доброто управление, особено в система на автономия, изисква пълна синхронизация, особено сега, когато сме в дълбока демографска криза. За съжаление, не познавам в дълбочина психологията на Иван-Марчевското мислене за начина на формиране на преразходи и затова нямам идея как да обясня несъответствията.

Svishtovtoday.com: Какви са възможните стъпки при сегашното състояние?

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева:

Ние, от ВОН-КНСБ и синдикалната ни организация вече направихме това, което поехме пред колегите на събранието от 14-11-2019 г.: внесохме сигнал за нарушение на трудовото законодателство в Инспекцията по труда и оспорихме заповедта на ректора за изплащане на 60% от брутното трудово възнаграждение за м. Ноември; разработихме и аргументирахме нов дизайн на работните заплати, съобразно декларирания отказ пред събранието от високите допълнителни възнаграждения за ръководните длъжности, както и нови таблици с работни заплати, които за следващата година са базирани на минималната работна заплата от 610 лв.; отправихме покана в 7-дневен срок за незабавни преговори. Сега очакваме отговора на ректора. Но, най-важната стъпка ще направят колегите на свиканото Общо събрание на СА, което ще се проведе на 2 декември 2019 г. Ние направихме необходимото, за да са информирани и въз основа на това да вземат и правилното решение.

Svishtovtoday.com: Как синдикатът ще защити работещите в СА?

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева:

На първо място, няма да допуснем да бъдат нарушени правата им, което означава че ще защитим всичко, което е разписано в Колективния трудов договор от ректора. След това ще се опитаме да помогнем, заедно с нашия стратегически партньор от МОН, като ги насочим да инвестират в дейности, които да имат принадена стойност за следващия бюджетен период. В този бюджет за 2020 г. им се предостави възможност, която също не трябва да се пропилява. Това аз го обясних подробно на събранието. СА е специализирано ВУ, което ще излезе от кризата, но само с участието на колегите и при правилен избор на управляващ екип с прагматично и прогресивно мислене, така че едно плюс едно да е равно на три или четири! Бюджета на висшето образование е програмен (най-важната и с най-много средства е Програмата „Субсидията за издръжка на студентите” с нашите заплати, осигуровки и вещева издръжка) и главните счетоводители във водещите ВУ, с приобщена синдикална среда, знаят как да спазват финансовите закони, но знаят и да целеполагат прогресивно.

ВОН-КНСБ е известен и с политиката си в защита на младите колеги. Възмутена съм от унижението им в СА, защото заплатата на асистент е приравнена на организатор хранене, но ние сме в академична среда, не сме закусвалня или ресторант. Младите, а и хабилитираните колеги, трябва да са мотивирани за качествено провеждане на обучението и да покриват научните критерии, които ще доведат до повече средства от държавния бюджет. Трябва да са иновативни и да отговарят на предизвикателството „Дигитализация” и т.н., което също се оценява от НАОА и МОН.

Иска ми се в медиите да говоря за постиженията на СА, а не да защитавам или нападам колеги, защото всички ние сме академични хора, които не трябва да са в конфронтация, а в партньорство и диалог. Това правят управляващите у нас и в Европа. Нима ректорът на СА живее на далечен остров и не се информира ...

Svishtovtoday.com: Какво е бъдещето на СА в системата на висшето образование?

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева:

В тази ситуация трябва внимателно да се очертае бъдещето на Академията, която е специализирана в професионални направления, извън приоритетните и защитените специалности. Но, системата на висшето образование е насочена не само към обучение на кадри за пазара на труда с национално значение, но и с регионална насоченост, в т.ч. и за целите на частния бизнес, както и за по-добър живот. Качествата на преподавателите са безспорни, но в научно-изследователската дейност има какво да се очаква, защото тя е с основен принос към бюджетната субсидия. Работата по програма Еразъм+ не е научна, тя е с образователна мисия и мобилност на студенти и преподаватели, но е в кратък срок.

На ВУ е необходима дългосрочна перспектива. Трябва да се свържат елементите на СА от гледна точка на човешкия ресурс, а след това да се преосмисли дизайна на работните заплати като следствие на качество на обучение и научната дейност. От ВОН-КНСБ ще продължим политиката на договаряме на все по-високи коефициенти за професионалното направление на СА, но и колегите трябва да прилагат правилно методичните указания за тяхното разпределение на МОН, които са разработени заедно с нас и са насочени като стимул към работната заплата на колегите с високи образователни и научни постижения.

Бих искала да завърша с известна доза оптимизъм. В следващите години страната ни може да има недостиг на икономисти и управленци с ново мислене и подход, все пак сме в ерата на Икономика 4.0 и Работа 4.0. Европа също залага, от една страна на интеграция на образователните системи, а от друга – на интеграцията „Образование-бизнес-публична администрация. Вярвам, че за икономическите ВУ, респ. за СА, има добро бъдеще. Но, за да се справят колегите от Академията с предизвикателствата на времето и в контекста на сегашната ситуация, не трябва да избират хора с мислене, което им е създал този голям финансов проблем.

 

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Председател на ВОН-КНСБ

Тя е ярка и разпознаваема обществена личност особено през последните две десетилетия. Тя се ползва с респект от институциите по образование и наука на законодателната и изпълнителната власт, както и от различни държавни и обществени организации.

Нейната роля в българското общество се определя основно от факта, че тя е инициатор, създател на нова синдикална структура и Председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ, който започна своята работа на чисто и без никакви средства.

 

 

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери