166 години гордост за Свищов

# SvishtovToday 30.01.2022 08:41 956

На ползу роду 166 години.

Първото българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" е гордост за Свищов. Основано на 30 януари 1856 г. в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович.

Първите сбирки за основаването се провеждат в дома на Димитър Начович. Първото театрално представление се състои на 1 февруари 1870 г. Подготвено е от Д. Шишманов декорите са направени от Николай Павлович, а поставената пиеса е „Многострадална Геновева“. Еманоил Васкидович - учител и автор на учебници  развива широка просветна дейност, споделя със съгражданите си най-ценния дар, който притежава – личната си библиотеката, включваща над 800 книги.

Към библиотеката се доставят списания на български, руски, френски, немски, румънски, сръбски и гръцки език.

През 1904 година Кирил Д. Аврамов прави щедър жест и дарява на свищовската община 200 000 златни лева за построяване на сграда за театър и читалище.

Жестът на дарението е високо оценен от тогавашния министър на просветата д-р Иван Д.Шишманов, който поставя К.Д.Аврамов сред най видните "ревнители на българското просвещение". Сградата е по проект на виенския архитект Паул Бланк. Завършена е през 1908 г. 

Към читалището се създават Първа обществена библиотека, Първи български хор „Янко Мустаков“. В книгохранилището на библиотеката при читалището се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги. Фондът непрекъснато се обогатява. 

Днес читалището продължава своята просветителска и обществена дейност.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери